OEM услуга

Типичният OEM / ODM / PLM процес (TOP) на MUTIAN ENERGY е строго базиран на системата за осигуряване на качеството ISO9001. ТОП включва ефективна работа в екип на отдели от отдели „Продажби, научноизследователска и развойна дейност“, „Инженеринг“, „Закупуване“, „Производство и осигуряване на качеството“ и „Логистика“, осигуряваща висококачествен продукт и бърза доставка за клиентите.

OEM Procedure